Zápis do první třídy

Zápisy malých prvňáčků budou stejně jako v loňském roce během měsíce dubna. Přesný termín vyhlašuje každá škola individuálně, je třeba sledovat webové stránky. Co vše s sebou a jak postupovat, pokud chceme odklad nebo přihlásit dítě do školy "dřív"?

S sebou - OP rodiče, rodný list dítěte a žádost o přijetí (měl by být na stránkách školy), pokud náhodou zapomenete, nemělo by vadit, žádost by měla být na místě zápisu k vyplnění.

O přijetí rozhoduje zralost dítěte

 • Kresba
 • Jednoduché počty
 • Řeč
 • Sluchové rozlišení
 • Motorika

Kdy je povinná školní docházka se dočtete zde.

Odklad školní docházky

2 doporučení

 • Školské zařízení Pediatricko-psychologická poradna (PPP) státní nebo Speciální pedagogické centrum (SPC)
 • Pediatr (odborný lékař) nebo klinický psycholog

Myslete na to, že někde je objednání (PPP, SPC) i 4 měsíce dopředu.

Dokumenty, které jsou třeba pro odklad, musí být doloženy i pro předčasný nástup do školy.

Jak probíhá samotný zápis

 • Trvá cca 15 minut
 • Rodiče nejsou přímo přítomni

Zkouší se:

 • Držení tužky
 • Komunikace - jak dítě odpovídá
 • Řeč - slovní zásoba - paměť (umí zopakovat, co slyšelo) - zvukové rozlišování - rytmus řeči (vytleskání slov/slabik)
 • Kresba postavy
 • Rozlišování části a celku (puzzle)
 • Prostorové vnímání - nahoře/dole/pravá/levé/nejvyšší/nejmenší/míň/nejmíň/geometrické tvary
 • Zraková paměť - hra s šátkem - na stůl dáme několik předmětů, necháme dítě, aby se podívalo např. 15 vteřin a zakryjeme, pak se ptáme)
 • Motorika dítěte - navlékání korálků, stoj na jedné noze, chůze po provázku....

Zbytečný strach, ALE...

Děti nemusí umět zavázat tkaničku, jsou "pouze" sledovány pohyby dítěte při plnění úkolu.

A ještě jedna důležitá věc, pro dítě, které má jít do školy, v tomto věku, by si už mělo hezky říct/požádat, co chce, potřebuje... Maminky, nechte děti se vyjádřit, víme, že jste úžasné a ještě než dítě vyřkne jeho přání, je splněno, ale pro následující léta je to problém, když si myslí, že všichni fungují, jako maminka.

Při nástupu do školy by dítě mělo být samostatné, mělo by umět se samo obstarat, najíst se, vysmrkat se, požádat o něco, zeptat se na něco....

Na některých školách je grafomotorická přípravka, konzultace - příprava dítěte na první třídu pro lehčí přechod z MŠ. Cíle mimo jiné je seznámit rodiče s chybami a jak jim předcházet.