GDPR

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s. r. o., dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID mkrimxn , emailem na adrese anglickams@seznam.cz nebo poštou na adrese MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o, Pražská 27, 263 01 Dobříš. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Petra Křivonosková, tel: 608 191 361, email: manazer.css@dobrisskonovokninsko.cz k zastižený na adrese: Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, v kanceláři č. 304/3 p. každý všední den od 8:00 - 15:00 hodin.