Úkolníčky

Úkoly jsou vždy tematické k probíhajícímu období a korespondují se Školním vzdělávacím programem naší MŠ.

Úkoly jsou primárně dělány hlavně pro předškoláky, ale pokud zvládnou, můžou je využít i mladší děti.

Forma distanční výuky:

  • Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne úkoly v MŠ - portfolio (info zasíláno sms)
  • Stránky školy (www.anglickaskolka-dobris.cz) - začátkem každého týdne budou vždy ke stažení další úkoly a aktivity (povinné) a tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí (nepovinné).

Zpětná vazba

  • V rámci distanční výuky pro předškoláky bude probíhat hodnocení vypracovaných úkolů či dalších nabídnutých aktivit a to formou telefonického rozhovoru rodičů a učitelek, posílání fotografií na email (anglickams@seznam.cz) nebo na WhatsApp. popř. předáním vypracovaných úkolů učitelkám.
  • Děti si zakládají vypracované úkoly do portfolia a po znovu otevření MŠ portfolio odevzdají.