Léto ve školce - příměstský tábor 2021/2022

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro všechny děti od 2 - 8 let. Letní program MŠ je přizpůsoben a společně plánujeme celou řadu aktivit. Program je koncipován do týdenních turnusů. Každý týden je tematicky zaměřen. Program bude probíhat v prostorách MŠ (herny a zahrada MŠ), Pražská 27, Dobříš. Program je celodenní, tj. 7:00 - 16:30 hod.

Na platbu školného lze uplatnit daňové zvýhodnění (v roce 2022 ve výši 16 200 Kč - dle zákona o dani z příjmu).

CENÍK:

DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ NAŠÍ MŠ                                                                                                                                                                              1 týden - 2200 Kč (1 týden 2200 Kč)                                                                                                                               2 týdny - 4400 Kč (1 týden 2200 Kč)                                                                                                                              3 týdny - 4950 Kč (1 týden 1650 Kč)                                                                                                                               4 týdny - 5400 Kč (1 týden 1350 Kč)                                                                                                                               5 týdnů - 6750 Kč (1 týden 1350 Kč)                                                                                                                                                      10 % SLEVA sourozenci                                                                                                                                            Pro blokaci místa je nutné podepsat závaznou přihlášku.

OSTATNÍ DĚTI                                                                                                                                                                                                        1 týden - 2200 Kč (1 týden 2200 Kč)                                                                                                                                                    Na platbu školného lze uplatnit v roce 2022 slevu ve výši 16 200 Kč (dle zákona o dani z příjmu).                                                        10 % SLEVA sourozenci                                                                                                                                                             10 % SLEVA při docházce všech turnusů                                                                                                                      Pro blokaci místa je nutné podepsat závaznou přihlášku a složit celou platbu.                                                                                     

Cena zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 Pobyt dítěte ve školce pod vedením našich lektorů - pedagogů.                                                                                         Celodenní program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.     Pitný režim a 1x svačina.

Cena nezahrnuje:                                                                                                                                                                                             Oběd a dopolední svačinu. Cena činí 80 Kč na den. 

Platba školného - pro blokaci místa je nutné složit celou platbu (v případě nenastoupení dítěte je částka školného nevratná).            Platba stravného - na konci docházky (částka za odhlášené obědy se vrací.)

TÉMATA (TURNUSY):

ČERVENEC

1. turnus (18.7. - 22.7.) - "HRDINOVÉ - HASIČI, ZÁCHRANÁŘI, POLICISTÉ"                                                                                                             Jak už název napovídá, tento týden budeme s dětmi poznávat hrdiny naší doby.                                                                                   Seznámíme se hravou formou s  profesemi, které každý den zajišťují naše bezpečí.                                                                               Povíme si základy bezpečnosti a naučíme se kouzelná čísla "150, 155, 158"                                                                           S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                           Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.

2. turnus (25.7. - 29.7.) - "HOP AND JUMP - ANGLIČINA HROU"                                                                                                                              Tento anglický týden "HOP AND JUMP" bude plný zábavy, her, hudby, pohybu a smíchu.                                                         Angličtina bude vyučována pomocí hry. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází                    do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem.                                                                                                S anglickým jazykem bude lektor pracovat v rámci denního programu. Bude ho propojovat s různými vzdělávacími i                          režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou.                                                                                                               Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a                   DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.

SRPEN

3. turnus (1.8. - 5.8.) - "SFINGA - STAROVEKÝ EGYPT"                                                                                                                 Netradiční téma nás zavede do "STAROVĚKÉHO EGYPTA". Přesuneme se s dětmi do daleké minulosti.                                              Seznámíme se s  krásnou Kleopatrou, prohlédneme si pyramidy a rozluštíme spolu tajemství Sfingy.                                                    Děti zažijí, že společně je víc než sám a že sdílená radost je dvojnásobná.                                                                           S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                          Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.

4. turnus (8.8. - 12.8.) - "FAIRY TALES - ANGLIČINA HROU"                                                                                                                                      Tento anglický týden "FAIRY TALES" nás zavede do světa pohádek a dětské fantazie.                                                             Angličtina bude vyučována pomocí hry. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází                    do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem.                                                                                                S anglickým jazykem bude lektor pracovat v rámci denního programu. Bude ho propojovat s různými vzdělávacími i                          režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou.                                                                                                                                             Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a                    DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.    

5. turnus (15.8. - 19.8.) - "HOKUS POKUS - OBJEVY A POKUSY"                                                                                                                            Společně se na jeden týden staneme malými vědci. V naší "laboratoři" budeme zkoumat, objevovat a provádět                                hokusy - pokusy. Budeme se učit týmové práci a radovat se z úspěchů druhých.                                                                     Otestujeme si svou zdatnost, obratnost a šikovnost při plnění úkolů.                                                                                                          Dále budeme tento týden plný hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                                                      Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.