ČESKO-ANGLICKÁ SOUKROMÁ ŠKOLKA a jesle DOBŘÍŠ

Jsme si vědomi, že dítě tráví ve školce většinu svého času. Proto je naším cílem poskytnout podnětné místo pro rozvoj Vašeho dítěte, kde se dítě cítí bezpečně, spokojeně a šťastně.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, na základě splnění všech náležitostí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Od září 2014 rozšíření mateřské školy o jesle. Chodí k nám děti od 1,5 do 6 let. 

Naši lektoři vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Rozvíjíme u dětí jejich vlastní osobnost a individualitu, ale zároveň je učíme smyslu pro spolupráci a empatii sdílením věcí, hraček i pocitů. Povzbuzujeme, podporujeme a provázíme děti při získávání nových poznatků a vědomostí na základě vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností.

Naše přednosti

 • Naše mateřská škola je zařazena do sítě soukromých škol MŠMT.
 • Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle školského zákona. Toto je předpoklad kvalitního a plnohodnotného předškolního vzdělávání.
 • Pestrý a vyvážený program s rozšířenou výukou angličtiny.
 • Kvalifikovaný personál – pedagogického směru.
 • Logopedie - pod vedením našeho speciálního pedagoga.
 • Mnoho aktivit  kroužků (pravidelné akce a výlety, projektová výuka, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, hudebně-dramatický kroužek, tanečně-pohybový kroužek, canisterapie s pejsky, jízdy na koni, předškoláček atd.)
 • Nadstandardní prostorové zázemí a odpovídající hygienické zázemí.
 • Menší počet dětí na jednoho učitele – individuální přístup.
 • Přirozené prostředí – děti nejsou nepřirozeně stratifikovány do tříd podle věku, tím i dochází k rozvoji smyslu pro spolupráci, starší pomáhají mladším atd.
 • Přijímání dětí s osobními specifickými potřebami – např. hyperaktivní děti, děti nosící pleny, děti, které nemusí po obědě spát atd.
 • Pravidelné kontroly Krajské hygienické stanice a České školní inspekce.
 • Rodinné zázemí - najdete nás v 1. patře vily se zahradou nedaleko náměstí města Dobříše.
 • Přijímáme děti během celého roku a fungujeme v celoročním provozu.

© 2011 - 2022 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode