Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ NEBUDEME OD 1.7. - 16.7. 2023 A OD 19.8. - 29.8. 2023 NA TELEFONU A NA EMAILU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO.

Léto ve školce - příměstský tábor 2022/2023

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro všechny děti od 2 - 7 let. Letní program MŠ je přizpůsoben a společně plánujeme celou řadu aktivit. Program je koncipován do týdenních turnusů. Každý týden je tematicky zaměřen. Program bude probíhat v prostorách MŠ (herny a zahrada MŠ), Pražská 27, Dobříš. Program je celodenní, tj. 7:00 - 16:30 hod.

Na platbu školného lze uplatnit daňové zvýhodnění (v roce 2023 ve výši 17 300 Kč - dle zákona o dani z příjmu).

CENÍK:

DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ NAŠÍ MŠ                                                                                                                                                                                             1 týden - 2500 Kč (1 týden 2500 Kč)                                                                                                                                  2 týdny - 5000 Kč (1 týden 2500 Kč)                                                                                                                                 3 týdny - 5700 Kč (1 týden 1900 Kč)                                                                                                                                    4 týdny - 6400 Kč (1 týden 1600 Kč)                                                                                                                                  5 týdnů - 8000 Kč (1 týden 1600 Kč)                                                                                                                                                                   10 % SLEVA sourozenci                                                                                                                                              Docházka je možná (jednotlivé turnusy) – pouze od pondělí do pátku.                                                                                 Pro blokaci místa je nutné podepsat závaznou přihlášku.

OSTATNÍ DĚTI                                                                                                                                                                                                                        1 týden - 2500 Kč (1 týden 2500 Kč)                                                                                                                                                                Na platbu školného lze uplatnit v roce 2023 slevu ve výši 17 300 Kč (dle zákona o dani z příjmu).                                                            10 % SLEVA sourozenci                                                                                                                                                                 10 % SLEVA při docházce všech turnusů                                                                                                                      Docházka je možná (jednotlivé turnusy) – pouze od pondělí do pátku.                                                                                  Pro blokaci místa je nutné podepsat závaznou přihlášku a složit celou platbu.                                                                                     

Cena zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 Pobyt dítěte ve školce pod vedením našich lektorů - pedagogů.                                                                                        Celodenní program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.      Pitný režim a 1x svačina.

Cena nezahrnuje:                                                                                                                                                                                              Oběd a dopolední svačinu. Cena činí 100 Kč na den (cena může být upravena v závislosti na ceně od poskytovatele).               Stravné je možné odhlásit den dopředu (pracovní den) do 10:00 hod. na následující den na tel. 722 087 225 (telefon školka) SMS.

 Platba školného - pro blokaci místa je nutné složit celou platbu (v případě nenastoupení dítěte je částka školného nevratná).             Platba stravného - na konci docházky (částka za odhlášené obědy se vrací.)

TÉMATA (TURNUSY):

ČERVENEC

1. turnus (17.7. - 21.7.) - "CESTA NA MĚSÍC - VESMÍR"                                                                                                                                            S dětmi se vydáme do neznámých končin až do "VESMÍRU" za kosmonauty.                                                                                                   Netradiční téma nás zavede do světa dobrodružství a fantazie.                                                                                                                         Děti zažijí, že společně je víc než sám a že sdílená radost je dvojnásobná.                                                                                                       S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                               Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.

2. turnus (24.7. - 28.7.) - "HOP AND JUMP - ANGLIČINA HROU"                                                                                                                                          Tento anglický týden "HOP AND JUMP" bude plný zábavy, her, hudby, pohybu a smíchu.                                                             Angličtina bude vyučována pomocí hry. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází                          do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem.                                                                                                          S anglickým jazykem bude lektor pracovat v rámci denního programu. Bude ho propojovat s různými vzdělávacími i                               režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou.                                                                                                                     Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a                         DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.

SRPEN

3. turnus (31.7. - 4.8.) - "HRDINOVÉ - HASIČI, ZÁCHRANÁŘI, POLICISTÉ"                                                                                         Jak už název napovídá, tento týden budeme s dětmi poznávat hrdiny naší doby.                                                                                           Seznámíme se hravou formou s profesemi, které každý den zajišťují naše bezpečí.                                                                                         Povíme si základy bezpečnosti a naučíme se kouzelná čísla "150, 155, 158"                                                                                                       S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                               Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.

4. turnus (7.8. - 11.8.) - "HOP AND JUMP - ANGLIČINA HROU"                                                                                                                              Tento anglický týden "HOP AND JUMP" bude plný zábavy, her, hudby, pohybu a smíchu.                                                             Angličtina bude vyučována pomocí hry. Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází                         do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem.                                                                                                         S anglickým jazykem bude lektor pracovat v rámci denního programu. Bude ho propojovat s různými vzdělávacími i                               režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou.                                                                                                                                                          Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a                         DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.    

5. turnus (14.8. - 18.8.) - "PUTOVÁNÍ S T-REXEM - DINOSAUŘI"                                                                                                                                            Společně se na jeden týden staneme malými archeology.                                                                                                                                  Vydáme se do neznámých končin až do dávné doby "DINOSOURŮ".                                                                                       Budeme se učit týmové práci a radovat se z úspěchů druhých. Otestujeme si svou zdatnost, obratnost a šikovnost při                            plnění úkolů na "DINOSAUŘÍ STEZCE".                                                                                                                                                                 S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.                               Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.