Stravování

  • Pro děti je zajištěna dopolední i odpolední svačina a teplý oběd.
  • Dodržujeme pitný režim. Po celý den jsou dětem ve třídě k dispozici neperlivá voda a ovocný čaj. Součástí svačiny bývají také mléčné nápoje.
  • Oběd je odebírán ze školní jídelny Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, Dobříš a odpovídá požadavkům na předškolní stravování. Dovoz splňuje veškeré hygienické normy.
  • Oběd na následující den může být objednán nebo zrušen nejpozději do 13:30 hod předchozího dne. 
  • Jídelníček na aktuální týden je vždy vyvěšen na nástěnce ve školce.
  • Cena za dopolední svačinu a oběd činí 100 Kč (od 1.2.2023), odpolední svačina je zahrnuta v rámci školného.
  • Stravné se platí na bankovní účet, a nebo v hotovosti jednatelce MŠ, a to nejpozději do 1. pracovního dne následujícího měsíce za měsíc předešlý (za skutečně odebrané obědy) .