Minimální docházka je dva dny v týdnu na půldenní program.

Na platbu školného lze uplatnit daňové zvýhodnění v roce 2023 ve výši 17 300 Kč - dle zákona o dani z příjmu.

Podrobné informace k jednotlivým programům a činnostem naleznete zde.

Školné je uvedeno za měsíc docházky.

Půldenní docházka je od 7:00 - 12:30 hod. 

Celodenní docházka je od 7:00 - 17:00 hod.

Cena zahrnuje:

  • Pobyt dítěte ve školce pod vedením našich pedagogů.
  • Program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.
  • Pitný režim a odpolední svačina.

Cena nezahrnuje oběd a dopolední svačinu. Cena je 100 Kč na den. Bližší info zde.

Sleva: při celodenní docházce (pondělí - pátek) sourozenců, poskytujeme na jednoho sourozence slevu 15%