Ceník 

pro školní rok 2023/2024

V rámci školného je dopolední program v anglickém jazyce. Je vždy přítomen český pedagog.  

MĚSÍČNÍ PROGRAM

             Počet dnů v týdnu        Půldenní docházka        Celodenní docházka                              1 den                                 2900                              3500                                      2 dny                                4100                               4700                                      3 dny                                5100                               5700                                      4 dny                                5700                               6300                             5 dnů                                6300                               6900

Minimální docházka je dva dny v týdnu na půldenní program.

Na platbu školného lze uplatnit daňové zvýhodnění v roce 2023 ve výši 17 300 Kč (v roce 2022 ve výši 16 200 Kč) - dle zákona o dani z příjmu.

Podrobné informace k jednotlivým programům a činnostem naleznete zde.

Školné je uvedeno za měsíc docházky.

Půldenní docházka je od 7:00 - 12:30 hod. 

Celodenní docházka je od 7:00 - 17:00 hod.

Cena zahrnuje:

  • Pobyt dítěte ve školce pod vedením našich pedagogů.
  • Program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.
  • Pitný režim a odpolední svačina.

Cena nezahrnuje oběd a dopolední svačinu. Cena je 100 Kč na den. Bližší info zde.

Sleva: při celodenní docházce (pondělí - pátek) sourozenců, poskytujeme na jednoho sourozence slevu 15%