Ceník 

pro školní rok 2022/2023

V rámci školného je dopolední program v anglickém jazyce. Je vždy přítomen český pedagog.  

MĚSÍČNÍ PROGRAM

          Počet dnů v týdnu         Půldenní docházka        Celodenní docházka
                      1 den                                 2300                               2900
                      2 dny                                3500                               4100
                      3 dny                                4500                               5100
                      4 dny                                5100                                5700
                                      5 dnů                                5700                               6300


Podrobné informace k jednotlivým programům a činnostem naleznete zde.

Školné je uvedeno za měsíc docházky.

Půldenní docházka je od 7:00 - 12:30 hod. (12:30 - 17:00 hod.)

Celodenní docházka je od 7:00 - 17:00 hod.

Cena zahrnuje:

  • Pobyt dítěte ve školce pod vedením našich pedagogů.
  • Program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.
  • Pitný režim a odpolední svačina.

Cena nezahrnuje oběd a dopolední svačinu. Cena je 90 Kč na den. Bližší info zde.

Sleva: při celodenní docházce sourozenců, poskytujeme na jednoho sourozence slevu 20%