Zápis dětí

            Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY HAPPY FLOWERS s.r.o. na školní rok 2024/2025                                                                                                   s přijetím od 1.9.2024.

Zápis dětí se koná od 2. května do 16. května v prostorách MŠ. V těchto dnech je možné podat žádost k předškolnímu vzdělávání  s přijetím od začátku školního roku 2024/2025.                                              Předem je nutné se tel. domluvit, prosím volejte 722 357 608 (Lenka Housková - ředitelka).        Prohlídky mš si domlouvejte dopředu, prosím volejte 724 348 471 (Klára Černá - zástupkyně).(Přijímání dětí do MŠ je možné během celého roku - v závislosti na obsazenosti zařízení).

S sebou přineste:                                                                                                                                                       vyplněnou a podepsanou žádost,                                                                                                                     vyplněný a podepsaný evidenční list - včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte,                               vyplněný a podepsaný formulář GDPR,                                                                                                                 rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, obojí pouze k ověření.

Doložení řádného očkování dítěte (tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro blokaci místa od září je nutné doložit vyplněné a podepsané originály dokumentů (žádost, evidenční list - včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte a formulář GDPR). A dále je požadována platba (školné) za měsíc září (v případě nenastoupení dítěte je částka školného nevratná).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: nemusíte splňovat žádná kritéria pro přijetí.