ČESKO-ANGLICKÁ SOUKROMÁ ŠKOLKA DOBŘÍŠ - Informace pro rodiče

  • Naše soukromá MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, na základě splnění všech náležitostí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle školského zákona. Toto je předpoklad kvalitního a plnohodnotného předškolního vzdělávání.
  • Pestrý a vyvážený program s rozšířenou výukou angličtiny. Nadstandardní prostorové zázemí.

Více informací najdete v sekci O NÁS

 
VÝUKOVÉ PROGRAMY a pomůcky jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle školského zákona.
 
V rámci pravidelných měsíčních projektů se snažíme o rozvíjení všech složek osobnosti (rozumové, dovednostní a emoční). Podporujeme prožitkovou zkušenost dítěte. Základem jednotlivých projektů je téma, jež je pro dané období charakteristické nebo s ním souvisí.
  • ANGLICKÝ BLOK – Pondělí, středa a pátek dopoledne pro děti od 3 let. Angličtina probíhá formou her. Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu specifických pomůcek (obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a DVD s písničkami v Aj). Pod vedením anglického lektora (viz náš tým).
  • LOGOPEDICKÝ PROGRAM – Logopedická prevence pro děti od 3 let pod vedením klinického logopeda - Mgr. Jana Kopalová                     
  • VÝTVARNÝ KROUŽEK - Je určen pro děti od 2 do 6 let. Náplní je poznávání různorodých materiálů, technik a možností ve výtvarném vyjádření; rozvoj tvořivosti a fantazie dítěte; poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
  • SPORTOVĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK - Je určen pro děti od 2 do 6 let. Náplní je především jóga a dále pohyb - aerobic - cvičení při hudbě, prostorová orientace... Do cvičení zařazujeme průpravné cviky, cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky,  kostky..), opičí a překážkové dráhy.

Další přehled aktivit najdete v sekci Kroužky a výukové programy

© 2011 - 2021 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode