Informace pro rodiče

Naše soukromá MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o. je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, na základě splnění všech náležitostí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dle školského zákona. Toto je předpoklad kvalitního a plnohodnotného předškolního vzdělávání.

Pestrý a vyvážený program s rozšířenou výukou angličtiny. 

Nadstandardní prostorové zázemí.

Více informací najdete v sekci O nás