Provoz MŠ a jeslí od 1.9. 2020

 

PROVOZ MŠ A JESLÍ

MŠ a jesle:

 • Otevírací doba MŠ a jeslí je od 7:00 do 16:50 hod.   
 • Příchod dětí je od 7:00 - 8:30 hod.      
 • Odchod dětí po obědě je od 12:00 - 12:30 hod.   
 • Odchod dětí odpoledne je od 14:30 - 16:50 hod. 

 

Školní výdejna:

 • Stravování bude zajištěno ve stejném režimu jako obvykle.

 

Bezpečnostní opatření:

 • V budově školy NENÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY. (Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II - oranžová barva, zavede příslušná KHS povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízeních). 
 • Při nástupu dítěte odevzdají rodiče jednu roušku v uzavíratelném a podepsaném sáčku. (Při výskytu příznaků u dítěte a podezření na výskyt onemocnění COVID-19, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy).
 • Všechny děti si ihned po vstupu do třídy umyjí ruce antibakteriálním          mýdlem.                                                                                                                                              
 • Během celého dne jsou zpřísněné hygienické zásady.

Upozorňujeme, že:                                                                                                                                                          

 • V případě zvýšené teploty a podezření na respirační onemocnění nebude dítě vpuštěno do budovy. (U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy).
 • Rodiče nesmí přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa. 
 • Škola a jesle dětem nezajišťují medikaci léků.                                   

 

© 2011 - 2021 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode