ANGLIČTINA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

07.10.2014 12:24

 

Kurzy angličtiny s hlídáním dětí

Pokud máte zájem o výuku angličtiny, nabízíme vám hlídání dětí od 2 let. Hodiny probíhají v prostorách Česko-anglické školky Dobříš (MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s.r.o.).

Vy můžete procvičovat mozkové závity a o děti se postará personál školky. Starší děti mohou využít odpolední kroužky a zapojit se do činnosti spolu se školkovými dětmi.

Na výběr je opravdu z tolika možností: pro sportovce, umělce, předškoláky. Zábava a vzdělání zajištěno :-)

·      VÝTVARNÝ KROUŽEK - Je určen pro děti od 2 do 6 let. Náplní je poznávání různorodých materiálů, technik a možností ve výtvarném vyjádření; rozvoj tvořivosti a fantazie dítěte; poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.

·      SPORTOVĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK - Je určen pro děti od 2 do 6 let. Náplní je především jóga a dále pohyb - aerobic - cvičení při hudbě, prostorová orientace... Do cvičení zařazujeme průpravné cviky, cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky,  kostky..), opičí a překážkové dráhy.

·      HUDEBNĚ–DRAMATICKÝ - Je určen pro děti od 2 do 6 let. Děti hrají samy divadlo, spolupodílí se na přípravě masek a kulis, zpívají a "muzicírují" na hudební nástroje. Cílem je prevence rizikového chování u dětí - cizí lidé, chování mezi vrstevníky, návykové látky apod.

·      TANEČNĚ–POHYBOVÝ – Je určen pro děti od 2 do 6 let. Jedná se o klasické i moderní pojetí, rozvoj smyslu pro pohyb a rytmus. Tancování, cvičení s padákem, pohybové hry atd.       

Autor: Lenka Housková, více o kurzech pro děti a dospělé Česko-anglická školka a jesle Dobříš

© 2011 - 2022 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode