Léto ve školce - příměstský tábor 2019/2020

 

Během letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro všechny děti od 2 – 8 let. Letní program MŠ je přizpůsoben a společně plánujeme celou řadu aktivit.

Program je koncipován do týdenních turnusů. Každý týden je tematicky zaměřen.

Program je celodenní, tj. 7:00 – 16:50 hod. Program bude probíhat v prostorách MŠ (učebny a zahrada MŠ) Pražská 27, Dobříš.

CENA: 

1 týden

  2500 Kč     (1 týden 2500 Kč)

2 týdny

  3500 Kč     (1 týden 1750 Kč)

3 týdny

  4500 Kč     (1 týden 1500 Kč)

4 týdny

  5400 Kč     (1 týden 1350 Kč)

5 týdny

  6750 Kč     (1 týden 1350 Kč)

6 týdny

  8100 Kč     (1 týden 1350 Kč)

Docházka možná jen některé dny v týdnu.

Cena je upravena dle aktuálních počtů dnů v měsíci a řídí se klasickým ceníkem MŠ (viz. ceník).

Pro blokaci místa je nutné podepsta závaznou přihlášku ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - prázdniny 2019-2020.pdf (74164)  a složit zálohu 3 000 Kč, která je odečitatelná od platby školného v plné výši.  V případě nenastoupení je záloha nevratná.

Cena zahrnuje:

 • Pobyt dítěte v MŠ pod vedením našich lektorů pedagogů.
 • Celodenní program, didaktické pomůcky a veškerý výukový materiál včetně pomůcek na výtvarné, pohybové a hudební aktivity.
 • Pitný režim a 2x svačina.

Cena nezahrnuje oběd. Cena jednoho oběda činí 65 Kč na den.

Platba školného – při nástupu dítěte (částka školného není vratná).

Platba stravného – na konci docházky (částka za odhlášené obědy se vrací.)

Zde si můžete přečíst témata a aktivity, které budou součástí letního provozu. K jednotlivým výletům budou vždy včas připraveny podrobné informace a instrukce.

 

ČERVENEC

         Datum

                       Program

1.turnus  (1.7. – 3.7.)

ZAVŘENO

2.turnus  (6.7. – 10.7.)

ZAVŘENO

3.turnus  (13.7. – 17.7.)

„CESTA DO PRAVĚKU“

4.turnus  (20.7. – 24.7.)

„ANGLIČINA HROU“

5.turnus  (27.7. – 31.7.)

„LET DO VESMÍRU“

 

SRPEN

         Datum

                       Program

6.turnus  (3.8. – 7.8.)

„ANGLIČINA HROU“

7.turnus  (10.8. – 14.8.)

„VÝLET PO SVĚTADÍLECH“

8.turnus  (17.8. – 21.8.)

„VÝLET PO SVĚTADÍLECH“

9.turnus  (24.8. – 28.8.)

ZAVŘENO

 

„CESTA DO PRAVĚKU“

 • Netradiční téma nás zavede do světa dobrodružství a fantazie. Děti zažijí, že společně je víc než sám a že sdílená radost je dvojnásobná.
 • Vydáme se do neznámých končin až do dávné doby „DINOSAURŮ“.
 • S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.
 • Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
 • Učit se týmové práci, radovat se z úspěchů druhých. Umět se dívat kolem sebe, obdivovat a vážit si přírody. Uvědomovat si, že i já svým chováním a jednáním mohu přispět k ochraně přírody.
 • Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.

„ANGLIČTINA HROU“

 • Angličtina bude vyučována pomocí hry (výuka probíhá jakoby mimochodem), což je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob, kdy se dítě soustředí na hru a výuku jazyka bere jako součást této hry.
 • S anglickým jazykem bude lektor pracovat v rámci denního programu. Bude ho propojovat s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, s aktivní zábavou i hrou.
 • Lektor mluví během hry s dětmi anglicky, zároveň dle potřeby plynule přechází do jazyka českého, popř. překládá či doplňuje hru českým komentářem. 
 • Kromě vlastní koncepce výuky využíváme širokou škálu speciálních pomůcek - obrázkové karty, stolní hry, puzzle, CD a DVD s písničkami a krátkými příběhy pro děti v anglickém jazyce.
 • Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě a je vhodný pro začátečníky i  pokročilé.

LET DO VESMÍRU

 • Netradiční téma nás zavede do světa dobrodružství a fantazie. Děti zažijí, že společně je víc než sám a že sdílená radost je dvojnásobná.
 • S dětmi se vydáme do neznámých končin až do „VESMÍRU“ za kosmonauty.
 • S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.
 • Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou ZEMÍ, SLUNEČNÍ SOUSTAVOU, SLUNCEM, MĚSÍCEM.
 • Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.   

„VÝLET PO SVĚTADÍLECH“

 • Hlavním cílem programu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty k životu a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.
 • Projekt je spojen s tématem dobrodružství při cestování kolem světa, kde se děti seznamují se zvyky různých národů, poznávají nová, nepoznaná prostředí, získávají povědomí o lidech, kteří žijí rozdílným životem. Děti získávají nové vědomosti, dovednosti a prožitky, spojené s tématem cestování
 • Téma seznamuje děti s přírodou, kulturou, která může být i jiná než ta, ve které se děti běžně pohybují.
 • S tímto tématem se seznámíme prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.
 • Zaměříme se na rozvoj tvořivosti a fantazie dětí a poskytnutí prostoru pro sebevyjádření.
 • Program bude probíhat v prostorách školky i na naší zahradě.  

 

© 2011 - 2022 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode