Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY HAPPY FLOWERS s.r.o. a jeslí Dobříš na školní rok 2021/2022 s přijetím od 1.9.2021                            

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do mateřské školy a jeslí proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT. 

Zápis dětí se koná od 2. května do 16. května. Předem je nutné se telefonicky domluvit, prosím volejte 722 357 608.                                                      (Přijímání dětí do MŠ a jeslí je možné během celého roku - v závislosti na obsazenosti zařízení).                                  

V těchto dnech je možné podat žádost k předškolnímu vzdělávání s přijetím od začátku školního roku 2021/2022.

Podání žádosti o přijetí dítěte

  1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí,
  2. vyplněný a podepsaný evidenční list - včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte,
  3. kopii rodného listu dítěte (prostou kopii, není nutné ověření).  

Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Odevzdání žádosti o přijetí

Vyplněnou a podepsanou žádost a ostatní dokumenty lze doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou (vše vložit do obálky a zaslat na adresu: Pražská 27, Dobříš 263 01)
  4. osobní podání v budově MŠ - předem je nutné se telefonicky domluvit, prosím volejte 722 357 608.

   

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • nemusíte splňovat žádná kritéria pro přijetí
 
 
 

 Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2021/2022 najdete ZDE 
 

 

© 2011 - 2021 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode