Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY HAPPY FLOWERS s.r.o. a jeslí Dobříš na školní rok 2019/2020 s přijetím od 1.9.2019

                              

Zápis dětí se koná od 2.května do 16. května v prostorách MŠ. Předem je nutné se telefonicky domluvit na termínu, prosím volejte 722 357 608.

V těchto dnech je možné podat žádost k předškolnímu vzdělávání s přijetím od školního roku 2019/2020.
 

S sebou přineste: 

  • vyplněnou žádost a nebo vyplníte v den zápisu na místě,
  • vyplněný a podepsaný evidenční list - včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte,
  • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (pouze k ověření).      

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • nemusíte splňovat žádná kritéria pro přijetí
 
 
 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2019/2020 
 

 

© 2011 - 2018 Všechna práva vyhrazena. Soukromá Česko-anglická školka a jesle Dobříš

Vytvořeno službou Webnode